Δημοσιεύσεις

Η ερευνητική μας ομάδα δραστηριοποιείται σε πεδία αιχμής της οφθαλμολογίας, απόδειξη αυτής της δουλειάς είναι η πληθώρα δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δημοσιεύσεις