Για ασθενείς

Γενικές Πληροφορίες

Η διαθλαστική χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει διάφορες χειρουργικές τεχνικές που έχουν ως σκοπό να εξαλείψουν την ανάγκη χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής. Αυτές οι τεχνικές διορθώνουν τα υπάρχοντα διαθλαστικά λάθη του οφθαλμού αλλάζοντας την διαθλαστική ισχύ του με τη βοήθεια του excimer laser που προκαλεί φωτοεκτομή. Αναδιαμορφώνουν κατάλληλα την καμπυλότητα του κερατοειδή χιτώνα (το διαφανές πρόσθιο τμήμα του ματιού) έτσι ώστε να εστιαστεί το φως ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή (φωτοευαίσθητος ιστός που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού). Σε περίπτωση που η μυωπία είναι πολύ υψηλή και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το λέιζερ, για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, τοποθετούνται οι ενδοφθάλμιοι διαθλαστικοί φακοί.

Η φυσιολογία του ματιού

 Η μορφολογία του ματιού σας καθορίζει το πόσο καλή είναι η όραση σας. Οι φωτεινές ακτίνες εισέρχονται στον οφθαλμό μέσω του κερατοειδή χιτώνα και στη συνέχεια μέσω της κόρης και του φακού.
Σε φυσιολογικούς οφθαλμούς οι φωτεινές ακτίνες εστιάζονται επάνω στον αμφιβληστροειδή, ένα φωτοευαίσθητο ιστό που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Τα σήματα από τον αμφιβληστροειδή στέλνονται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο, όπου ερμηνεύονται ως εικόνες που εμείς αντιλαμβανόμαστε.
Τα διαθλαστικά λάθη υπάρχουν επειδή η διαθλαστική ισχύς του ματιού δεν συνδυάζεται αρμονικά με το προσθιοπίσθιο μήκος του και οι φωτεινές ακτίνες δεν μπορούν να εστιασθούν ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή.
Είναι τεχνικά πολύ περίπλοκο και πρακτικά μη εφαρμόσιμο, στα πλαίσια της διαθλαστικής χειρουργικής, να αλλάξει το μήκος του ματιού. Με τις συγκεκριμένες διαθλαστικές επεμβάσεις όμως μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή της διαθλαστικής ισχύος του ματιού ώστε να βελτιωθεί η εστίαση των ακτίνων που εισέρχονται στον οφθαλμό.

Οι Κυριότερες Διαθλαστικές Ανωμαλίες

 (1) Μυωπία: Η μυωπία είναι η πιο κοινή διαθλαστική ανωμαλία που συναντάται σε ποσοστό 20-25% του πληθυσμού. Οι μυωπικοί ασθενείς βλέπουν τα κοντινά αντικείμενα σχετικά ευκρινώς, αλλά τα μακρινά αντικείμενα θολά. Η μυωπία εμφανίζεται όταν το μάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο (αυξημένος προσθιοπίσθιος άξονας) όταν ο κερατοειδής χιτώνας είναι πάρα πολύ κυρτός ή λόγω δυσαρμονίας των δύο παραπάνω παραμέτρων. Κατά συνέπεια, φωτεινές ακτίνες που προσπίπτουν στο μάτι εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή αντί πάνω σε αυτόν. Η μυωπία, που έχει κληρονομική προδιάθεση, αρχίζει συνήθως στην παιδική ηλικία και σταθεροποιείται προς το τέλος της εφηβείας. Παραδοσιακά, οι διορθωτικοί φακοί, όπως τα κοινά γυαλιά ή οι φακοί επαφής, χρησιμοποιούνται για να επικεντρώσουν το φως που εισάγεται στο μάτι ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή.

 (2) Yπερμετρωπία Οι υπερμέτρωπες ασθενείς δεν βλέπουν μακριά με ευκρίνεια, ούτε μπορούν να εστιάσουν εύκολα στα κοντινά αντικείμενα. Στους νέους, ο φυσικός φακός του οφθαλμού μπορεί έως κάποιο ποσοστό να διορθώσει την εστίαση. Με την πάροδο της ηλικίας όμως χάνεται αυτή η δυνατότητα προσαρμογής. Γι’αυτό πολλοί υπερμετρωπικοί ασθενείς μαθαίνουν μετά από οφθαλμολογική εξέταση ότι είναι υπερμέτρωπες μετά την ηλικία των 20 ετών.

Η υπερμετρωπία εμφανίζεται όταν το μάτι είναι μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με το κανονικό ή ο κερατοειδής χιτώνας είναι πάρα πολύ επίπεδος. Κατά συνέπεια, οι φωτεινές ακτίνες συναντώνται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Τα διορθωτικά γυαλιά και οι φακοί επαφής χρησιμοποιούνται όταν η προσαρμοστική δύναμη του φακού φθίνει ή δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ποιοτικής όρασης.

 (3) Αστιγματισμός : Ο αστιγματισμός εμφανίζεται όταν η καμπύλη του κερατοειδή χιτώνα (και μερικές φορές ο φακός), παρουσιάζει ανωμαλίες στους διάφορους άξονες. Σχεδόν ο καθένας έχει κάποιο βαθμό αστιγματισμού, αλλά για μερικούς η ανώμαλη καμπύλη είναι τέτοια που αναγκάζει τις φωτεινές ακτίνες να εστιάσουν σε πολλά σημεία στο μάτι αλλοιώνοντας έτσι και την κοντινή και την μακρινή όραση.Αντιμετώπιση
Με τη βοήθεια των φακών (γυαλιών ή επαφής) οι φωτεινές ακτίνες αλλάζουν κατεύθυνση (διαθλώνται) και εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή. Η διαθλαστική χειρουργική αλλάζει την καμπυλότητα της επιφάνειας του ματιού διορθώνοντας τις οπτικές απώλειες του οφθαλμού. Αποτέλεσμα της επέμβασης είναι να βλέπετε καθαρά χωρίς γυαλιά ή φακούς επαφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει σταθεροποιηθεί η διαθλαστική ανωμαλία για ένα χρόνο τουλάχιστον και να μην παρουσιάζουν τα μάτια άλλες παθολογικές αλλοιώσεις.