Καλή Χρονιά
Το ΕΛΚΕΘΟΠ και η Οφθαλμολογική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου εύχεται σε όλο το κόσμο ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υγεία, Ευημερία και επίτευξη προσωπικών στόχων.


19-01-2016 (sideroudi)