Δωρεάν Εξέταση


Στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του, το ΕΛΚΕΘΟΠ προσφέρει δωρεαν προληπτικό ελεγχο για την πρωιμη διάγνωση του Κερατοκωνου και συμβουλευτική.

Για λεπτομέρειες πατήστε το αρχείο που ακολουθεί:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΕΛΚΕΘΟΠ.doc


21-05-2015 (sideroudi)