Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Η μεταμόσχευση του κερατοειδή αποτελεί την τελευταία μας επιλογή στη θεραπεία του κερατόκωνου. Οι μεταμοσχεύσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη επιτυχία (92-95% για άτομα ηλικίας 20-35 ετών).

Αν η επέμβαση είναι επιτυχής τότε έχουμε μεγάλη βελτίωση της όρασης. Όμως η επούλωση του κερατοειδούς είναι αργή κι έτσι η τελική διόρθωση στην όραση μπορεί να επέλθει μετά από ένα χρόνο ή και περισσότερο.

Κατά την επέμβαση, τμήμα του παθολογικού κερατοειδούς αντικαθίσταται από μόσχευμα υγιούς κερατοειδούς που προέρχεται από μία τράπεζα μοσχευμάτων οφθαλμού ύστερα από αυστηρό έλεγχο. Μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς συχνός είναι ο αστιγματισμός. Ο αστιγματισμός αυτός διαφέρει από τον κερατόκωνο διότι είναι πιο ομαλός και διορθώνεται ευκολότερα με φακούς επαφής ή επέμβαση laser.

Στο ΕΛΚΕΘΟΠ πραγματοποιούνται και επεμβάσεις που συνδυάζουν την μεταμόσχευση με άλλα χειρουργία όπως την ένθεση ενδοφακού ARTISAN. Δείτε το video...

Το μεταμοσχευτικό κέντρο της οφθαλμολογικής κλινικης του Π.Γ.Ν.Α. είναι μέλος του European Eye Bank Assosiation.