Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη 1ο κτίριο Ιατρικής,
Αλεξανδρούπολη Δραγάνα 68 100
Τηλ: (25510) 30991, 30990
Fax: (25510) 39891

E-mail: eyeinstitute@med.duth.gr