Γιατί επιλέγω ΕΛΚΕΘΟΠ

1. Είναι μέρος του πανεπιστημίου της Θράκης
Το ΕΛΚΕΘΟΠ ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στο τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Έχει θέσει υψηλά πρότυπα λειτουργίας τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, προσφέροντας σας υψηλού επιπέδου εξέταση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

2. Είναι τμήμα της ΠΟΚ
Είναι τμήμα της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής (ΠΟΚ) και αυτό σας εξασφαλίζει μια συνολική αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών σας προβλημάτων.

3. Υποστήριξη της Έρευνας και του Νομού Έβρου
Με την επιλογή του ΕΛΚΕΘΟΠ - για να υποβληθείτε σε Διαθλαστική Χειρουργική ή σε άλλη εξέταση - στην ουσία υποστηρίζετε οικονομικά και χρηματοδοτείτε την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θράκης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) - όπου και κατατίθενται τα χρήματα. Έτσι αυξάνονται τα κονδύλια για έρευνα κι αυτό δεν αφορά μόνο την Οφθαλμολογία αλλά ενισχύετε κατά κάποιο τρόπο και την ανάπτυξη του Νομού του Έβρου γενικότερα. Το ΕΛΚΕΘΟΠ είναι το μόνο μέρος στην περιοχή μας που μπορεί να σας παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες και να σας εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την όραση σας.